Club Penguin Polska
Advertisement

Dnia 30 stycznia 2017 r. Disney ogłosiło,że serwery gry nastąpią zamknięciu 30 marca tego samego roku.

,,Waddle on Party"[]

Tego samego dnia rozpoczęło się ,,the Waddle on Party".Wszystkie pokoje zostały udekorowane (Gł.w kolorach białym i niebieskim) oraz wzbogacone o tablice,na których pojawiały się pytania.Poniżej podałem Przykład.Kiedy był pierwszy ,,the fair" (karnawał) A.2006 B.2007 (Poprawna odpowiedz) C.2006

DO EDYCJI[]

Mimo że nikogo już tu nie ma....

Advertisement